Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej www.losop.edu.pl przygotowane zostało przez Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie online.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis losop.edu.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis losop.edu.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji
o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach
i usługach.

W niektórych przypadkach (np. formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. realizację zamówień i wysyłkę zamówionych ofert.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list
e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis losop.edu.pl.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu losop.edu.pl.

Okazjonalnie witryna losop.edu.pl wykorzystuje pliki „cookies”

które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies”
w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna losop.edu.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz
w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądalnych podstron serwisu)
.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach losop.edu.pl?

Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji
o naszej firmie oraz naszej ofercie.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis losop.edu.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat
wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list
e-mailingowych, osób przeglądających strony internetowe serwisu
losop.edu.pl. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bezwiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna losop.edu.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające nacelu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80,rozporządzenie nr 521).


Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Witryna losop.edu.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania
z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji
zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych,
umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.
Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres:
losop@interia.pl.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: sznupelek@wp.pl