Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej www.losop.edu.pl przygotowane zostało przez Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie online.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis losop.edu.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis losop.edu.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji
o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach
i usługach.

W niektórych przypadkach (np. formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. realizację zamówień i wysyłkę zamówionych ofert.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list
e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis losop.edu.pl.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu losop.edu.pl.

Okazjonalnie witryna losop.edu.pl wykorzystuje pliki „cookies”

które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies”
w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna losop.edu.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz
w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądalnych podstron serwisu)
.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach losop.edu.pl?

Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji
o naszej firmie oraz naszej ofercie.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis losop.edu.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat
wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list
e-mailingowych, osób przeglądających strony internetowe serwisu
losop.edu.pl. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresypoczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacjizamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywaćzamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bezwiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna losop.edu.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające nacelu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normamiochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danychosobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposóbograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osóbniepowołanych.
Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nazasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80,rozporządzenie nr 521).


Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Witryna losop.edu.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania
z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osóbodwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji
zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych,
umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocąlistów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.
Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treścinadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres:
losop@interia.pl.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracjiochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag podadres:losop@interia.pl.