Technik administracji

 

TECHNIK ADMINISTRACJI (symbol cyfrowy: 334306)

EKA.01. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH  ADMINISTRACJI

Technik administracji – ten kierunek to idealny wybór dla osób zainteresowanych prawem administracyjnym i jego praktycznym zastosowaniem. Jeśli chcesz poznać zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, nauczyć się zarządzania finansami, kierowania zespołem pracowników oraz oceną i kontrolą jakości to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu) w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

  • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Absolwent Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu, prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;

2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;

3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;

4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;

5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;

6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;

7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;

8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;

9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

1          Bezpieczeństwo i higiena pracy

2          Podstawy administracji i prac biurowych

3          Język obcy zawodowy – angielski

4          Kompetencje personalne i społeczne

5          Organizacja pracy małych zespołów

6          Obsługa klienta w administracji

7          Przygotowywanie postępowania administracyjnego

8          Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

9          Prowadzenie postępowania administracyjnego

10        Sporządzanie analiz i sprawozdań

11        Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: urzędy administracji publicznej rządowej
i samorządowej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Np.: Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Sądy, Prokuratura, Urzędy Pracy: Powiatowy i Wojewódzki, GUS, ZUS, Poczta Polska, NBP.

 

Przykłady miejsc pracy dla absolwentów szkoły

Organy administracji samorządowej – urzędy gminne, powiatowe, miejskie

Urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, ZUS, PIP, PIH itd.)

Banki, firmy ubezpieczeniowe, Sądy,

Działy kadr, księgowe i finansowe firm i instytucji,

Poczta Polska i NBP.

 

Kontakt ze szkołą pod numerem – codziennie
663 846 177

Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań
tel. / fax 61 663 27 39

e-mail:

sznupelek@wp.pl

psksop@interia.pl

 

 JESTEŚMY  NA FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy