Opłaty

Koszt nauki w roku szkolnym 2022/2023

wpisowe 50 zł (bezzwrotne)
czesne 100 zł / m-c przez 12 miesięcy (OD LUTEGO 2023 R.)

      • wskazana cena obejmuje wszystkie elementy edukacyjne, nie ma żadnych innych dodatkowych (ukrytych opłat),

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

e-mail: sznupelek@wp.pl

tel./fax. 61 – 663-27-39  

e-mail: losop@interia.pl