Opłaty

Koszt nauki w roku szkolnym 2023/2024

wpisowe 100 zł (bezzwrotne)
czesne 150 zł / m-c przez 12 miesięcy

      • wskazana cena obejmuje wszystkie elementy edukacyjne, nie ma żadnych innych dodatkowych (ukrytych opłat),

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

e-mail: sznupelek@wp.pl

tel./fax. 61 – 663-27-39  

e-mail: losop@interia.pl