Kontakt do Szkoły Policealnej

 Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców
Polskich w Poznaniu

kierunki kształcenia :

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Technik usług pocztowych i finansowych

Technik administracji

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

email: sznupelek@wp.pl

 

tel. / fax 61 663 27 39 lub 663 846 177

email: psksop@interia.pl

Znajdziesz Nas  www.facebook.com/sopszkoly/