Opiekun w DPS

NABÓR ROZPOCZĘTY 2024/2025

KIERUNEK – BEZPŁATNY

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

email: sznupelek@wp.pl

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

opiekun w domu pomocy społecznej 341203: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej – SPO.03.

         

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy pomocy społecznej

Podstawy żywienia

Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej

Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Kompetencje personalne i społeczne

Organizacja pracy małych zespołów

Wykorzystanie technologii informacyjnej

Język obcy zawodowy

Zabiegi pielęgnacyjne osoby podopiecznej

Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia opiekuńczo-rehabilitacyjne osoby podopiecznej

Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Czego uczysz się na zajęciach?

– rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,

– opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,

– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,

– utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,

– wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psycho-fizycznie oraz społecznie.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Zdobyte kwalifikacje?

Zwiadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie podopiecznej – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Praca po szkole?

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

 

WAŻNE

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM    INFORMATOR O EGZ ZAW Opiekun w DPS – DO POBRANIA

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Sobota/Niedziela: od godziny 08.15 – 09.45 2 godziny
09.50 – 11.20 2 godziny
11.25 – 12.55 2 godziny
13.00 – 14.30 2 godziny
14.35 – 16.05 2 godziny

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Koszt nauki w roku szkolnym 2024/2025

wpisowe 100 zł (bezzwrotne)
czesne 0 zł 

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

tel. / fax 61 663 27 39 

email: sznupelek@wp.pl

 

psksop@interia.pl

Znajdziesz Nas  www.facebook.com/sopszkoly/

Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY:

 BECK-ORTO https://beck-orto.pl/

BECK-ORTO