O Naszych Szkołach

OFERTA:

Zapisz się do Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu.

Kształcimy w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne oraz w Szkole Policealnej.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o czteroletnim cyklu kształcenia, realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Policealna adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Jesteśmy szkołą, w której uzyskasz wykształcenie i upragniony zawód.

UPRAWNIENIA:

U nas przystąpisz do egzaminów zawodowych i maturalnych.
Otrzymasz legitymację oraz potrzebne zaświadczenia do WKU, ZUS, MOPS oraz innych instytucji.
Wszystkie zajęcia programowe odbywają się w jednym miejscu w szkolnych salach i pracowniach w Poznaniu ul. Bosa 9, co daje gwarancję bardzo dobrych warunków do nauki.
Absolwenci Szkoły otrzymują: Świadectwo Ukończenia szkoły średniej oraz Świadectwo Maturalne wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu egzaminu dojrzałości możesz bez przeszkód zacząć studia w szkole wyższej.

EDUKACJA:

Wybierz tryb zaoczny, kształcenie średnio co drugi weekend.

EGZAMINY:

Mamy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych.
Przed egzaminami możesz skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych fakultetów – prowadzonymi ściśle pod egzamin z danego przedmiotu.
Szkoła zapewnia :
-starannie dobrany zespół nauczycieli,
-partnerski stosunek do słuchacza,
-bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Mamy podpisane umowy z wieloma instytucjami, dlatego nasi słuchacze zawsze znajdują atrakcyjne miejsce na odbycie praktyk zawodowych.
Praktyki możesz też odbyć w instytucji, którą sam wybierzesz.
W naszej szkole kształcisz się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

KURSY/SZKOLENIA:
Dla naszych słuchaczy i nie tylko organizujemy  dodatkowe kursy i szkolenia.