Opiekunka dziecięca

NABÓR ROZPOCZĘTY 2024/2025

KIERUNEK – BEZPŁATNY

 

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

email: sznupelek@wp.pl

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

opiekunka dziecięca 325905: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka – SPO.04.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy opieki nad dzieckiem

Podstawy żywienia

Wychowanie dziecka

Edukacja małego dziecka

Kompetencje personalne i społeczne

Organizacja pracy małych zespołów

Zarządzanie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i zdrowotnymi

Wykorzystanie technologii informacyjnej

Język obcy zawodowy

Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Pielęgnowanie dziecka chorego

Zajęcia opiekuńczo-rehabilitacyjne dziecka z niepełnosprawnością

Praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi

Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Jak długo trwa nauka?

2 Lata

Zdobyte kwalifikacje?

Dyplomowane opiekunki dziecięce sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą – troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i rozwój dzieci. Angażują je do rozwijających gier, czy też zabaw stymulujących wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Każdego dnia ułatwiają najmłodszym załatwianie potrzeb fizjologicznych, wykonując przy tym szereg czynności pielęgnacyjno-higienicznych, związanych z przewijaniem, myciem czy przebieraniem. Dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.

Właściwe odżywianie, podawanie leków, wykonywanie ćwiczeń rozwijających psychomotorykę dziecka to kolejne wyzwania, przed którymi staje opiekunka dziecięca. Obowiązków jest zatem całkiem sporo, co sprawia, że osoby decydujące się na taki zawód muszą wykazywać się pewnymi predyspozycjami i po prostu lubić pracę z dziećmi.

Praca?

Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych, domach małego dziecka, sanatoriach, czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Może też świadczyć usługi prywatnie jako niania, a także opiekować się dziećmi na wyjazdach kolonijnych.

 

WAŻNE

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM    INFORMATOR O EGZ ZAW. opiekunka_dziecięca – DO POBRANIA 

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Sobota/Niedziela: od godziny 08.15 – 09.45 2 godziny
09.50 – 11.20 2 godziny
11.25 – 12.55 2 godziny
13.00 – 14.30 2 godziny
14.35 – 16.05 2 godziny

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

Koszt nauki w roku szkolnym 2024/2025

wpisowe 100 zł (bezzwrotne)
czesne 0 zł 

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań
tel. / fax 61 663 27 39

email: sznupelek@wp.pl

 

psksop@interia.pl

 

 JESTEŚMY  NA FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/ 

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy