OFERTA EDUKACYJNA

PODEJMIJ NAUKĘ W SZKOŁACH SOP W POZNANIU ul. Bosa 9

Kształcimy w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne oraz w Szkole Policealnej.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o czteroletnim cyklu kształcenia, realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Policealna adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W Szkole Policealnej kształcimy na kierunkach :

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Opiekunka dziecięca

  • Opiekun w domu pomocy społecznej

  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

  • Technik usług pocztowych i finansowych

  • Technik usług kosmetycznych

  • Technik administracji

 

 

Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Rekrutacja do szkół jest ciągła.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Zaoczne:

UWAGA:  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani do drugiej klasy LO

 

Szkoła Policealna:

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

email: sznupelek@wp.pl

tel./fax. 61 – 663-27-39  

e-mail: losop@interia.pl