Program nauczania

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Podstawa programowa od 01 września 2019 roku dla 4 letniego LO

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestralny wymiar godzin w klasie

 

Razem w cztero-letnim okresie nauczania
 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

 

 

Zakres podstawowy
1. Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 + 8d 216 + 8
2. Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 + 8d 144 + 8
3. Historia 14 14 16 16 16 16 16 108
4. Wiedza o społeczeństwie 9 9 18
5. Podstawy przedsiębiorczości 9 9 18
6. Geografia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

7. Biologia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

8. Chemia 8 8 8 8 8 8 8 56
9. Fizyka 8 8 8 8 8 8 8 56
10. Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 +12d 172 + 12
11. Informatyka 9 9 18
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 16 54 56 54 180
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 296 284 289 229 1098
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  

36

 

36

Ogółem 1134

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Geografia i Biologia

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Podstawa programowa od 01 września 2019 roku dla 4 letniego LO – zmiana od 01 września 2022 roku od klasy I (zmiana dotyczy nauczania przedmiotów WOS / Historia i teraźniejszość ora ilość godzin nauczanych z Historii)

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestralny wymiar godzin w klasie

 

Razem w cztero-letnim okresie nauczania
 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

 

 

Zakres podstawowy
1. Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 + 8d 216 + 8
2. Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 + 8d 144 + 8
3. Historia 7 7 16 16 16 16 16 94
4. Historia i teraźniejszość 16 16 32
5. Podstawy przedsiębiorczości 9 9 18
6. Geografia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

7. Biologia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

8. Chemia 8 8 8 8 8 8 8 56
9. Fizyka 8 8 8 8 8 8 8 56
10. Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 +12d 172 + 12
11. Informatyka 9 9 18
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 16 54 56 54 180
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 296 284 289 229 1098
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  

36

 

36

Ogółem 1134

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Geografia i Biologia

 

  • Konto bankowe Szkoły: Santander Bank Polska SA – numer konta:

    62 1090 1476 0000 0001 2949 7959