Technik BHP

NABÓR ROZPOCZĘTY 2024/2025

KIERUNEK – BEZPŁATNY

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

email: sznupelek@wp.pl

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – BPO.01.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu) w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Język obcy zawodowy

Kompetencje personalne i społeczne

Organizacja pracy małych zespołów

Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

 

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Sobota/Niedziela: od godziny 08.15 – 09.45 2 godziny
09.50 – 11.20 2 godziny
11.25 – 12.55 2 godziny
13.00 – 14.30 2 godziny
14.35 – 16.05 2 godziny

 

Czego uczysz się na zajęciach?

oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Zdobyte kwalifikacje?

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – egzamin zdawany na koniec III semestru

Praca po szkole?

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 

Koszt nauki w roku szkolnym 2024/2025

wpisowe 100 zł (bezzwrotne)
czesne  0 zł 

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań
tel. / fax 61 663 27 39

email: sznupelek@wp.pl

 

psksop@interia.pl

 

 JESTEŚMY  NA FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/ 

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy

WAŻNE

 

  1. INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM    Technik_bezpieczeństwa_i_higieny_pracy – do pobrania

 

WSPÓŁPRACUJEMY:


 BHP Trans - szkolenia pracowników, usługi BHP i ppoż, gaśnice