_teksty

 

Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne
-Szkoła Policealna

Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu kształcą w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne oraz w Szkole Policealnej.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o czterolenim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Policealna adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe,o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w oparciu o program nauczenia uwzględniają. Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców polskich w Poznaniu zapewnia wszystkim uczniom i słuchaczom :starannie dobrany zespół nauczycieli i specjalistów – praktyków, zajęcia specjalistyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych,partnerski stosunek do słuchacza i dobre warunki socjalne, bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką.

było
Poznaj ofertę naszego Liceum
jest
Poznaj ofertę naszych szkół

było
Copywrite (c) 2019 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu
jest
Copywrite (c) 2021  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  – Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

było
Dane kontaktowe:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne
Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu
ul. Bosa 9, 60-125 Poznań
tel. 61 663 27 39 lub 663 846 177
email: losop@interia.pl
jak ma być???

ZAKŁADKI:

NASZA SZKOŁA LICEUM SZKOŁA POLICEALNA REKRUTACJA HISTORIA STOWARZYSZENIA GALERIA WYDARZEŃ KONTAKT

ZAKŁADKI W ZAKŁADCE: LICEUM
PROGRAM NAUCZANIA WARUNKI PRZYJĘCIA TERMINARZ ZJAZDÓW OPŁATY KONTAKT

ZAKŁADKI W ZAKŁADCE: SZKOŁA POLICEALNA
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH TECHNIK BHP OPIEKUNKA DZIECIĘCA OPIEKUN w DPS KONTAKT