MATURA 2024

Matura 2024
dla absolwentów wszystkich typów szkół
w Formule 2023 oraz w Formule 2015

Termin składania deklaracji maturalnych dla Słuchaczy semestru 4A7
w dni zjazdowe do 30 września 2023 roku – deklaracja wstępna.

Uzupełnienie dokumentacji i ostateczne naniesienie zmian w deklaracji
do 7 lutego 2024 r.

 Przystąpienie do egzaminu maturalnego przez Absolwentów szkoły z lat ubiegłych, skutkuje opłatą administracyjną w wysokości 50 zł od każdego egzaminu maturalnego,
płatne w dniu składania deklaracji
Płatność  przelewem na konto szkoły LO SOP w Poznaniu:

Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

 

KOMUNIKAT DO POBRANIA :   Komunikat matura terminarz 2024

DEKLARACJA DO POBRANIA:   EM 2024 Załącznik 1a Deklaracja A