Technik ochrony

NABÓR ROZPOCZĘTY 2024/2025

Kierunek BEZPŁATNY

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA  (symbol cyfrowy: 541315) BPO.02 OCHRONA OSÓB I MIENIA

Ochrona  osób i mienia – pracownik ochrony to zawód, w którym trzeba wykazać się sprawnością fizyczną, umiejętnościami samoobrony i walki wręcz, a także posługiwania się bronią palną. Wszystkich tych rzeczy nauczysz się na zajęciach praktycznych w naszej szkole, zaś zajęcia teoretyczne wprowadzą Cię w aspekty prawne i organizacyjne ochrony, zabezpieczania imprez masowych czy konwojowania.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu) w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

  • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

1          Bezpieczeństwo i higiena pracy

2          Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

3          Język obcy zawodowy – angielski

4          Kompetencje personalne i społeczne

5          Organizacja pracy małych zespołów

6          Organizowanie ochrony osób

7          Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia

8          Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

9          Wyszkolenie strzeleckie

10        Realizowanie ochrony transportowanego mienia

11        Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej

12        Podstawy przedsiębiorczości

 

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Sobota/Niedziela: od godz. 08.15 – 09.45   2 godziny
09.50 – 11.20   2 godziny
11.25 – 12.55   2 godziny
13.00 – 14.30   2 godziny
14.35 – 16.05   2 godziny

 

Praca po szkole?

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o:

  • uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt nauki w roku szkolnym 2024/2025

wpisowe 100 zł (bezzwrotne)
czesne  0 zł 

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Kontakt ze szkołą pod numerem – codziennie
663 846 177

Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań
tel. / fax 61 663 27 39

email: sznupelek@wp.pl

psksop@interia.pl

 

 JESTEŚMY  NA FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy

WSPÓŁPRACUJEMY:

Dowiedz się więcej:
Lubońskie Bractwo Kurkowe

 

Dowiedz się więcej:
Pretor Klub Strzelecko Kolekcjonerski

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

                               Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń:
Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń – Broń – KWP w Poznaniu (policja.gov.pl)

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji