Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu2

Nasze kompetencje

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Od roku szkolnego 2019/2020 liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.