Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

Nasze kompetencje

Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu kształcą w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne oraz w Szkole Policealnej.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne o czterolenim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Policealna adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe,o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w oparciu o program nauczenia uwzględniają. Szkoły Stowarzyszenia Oświatowców polskich w Poznaniu zapewnia wszystkim uczniom i słuchaczom :starannie dobrany zespół nauczycieli i specjalistów – praktyków, zajęcia specjalistyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych,partnerski stosunek do słuchacza i dobre warunki socjalne, bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką.