Warunki przyjęcia

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Zaoczne:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  • podanie na rok szkolny 2022/2023 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły)  wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

UWAGA:  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani do drugiej klasy LO

  • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej na podbudowie Gimnazjum.
  • podanie na rok szkolny 2022/2023 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły) wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP