SZKOLENIA

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP 

W ramach Naszej Szkoły Policealnej, organizujemy  Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego na temat:

  • METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO  Z   ZAKRESU BHP
  • KOORDYNACJA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
  • PRZEGLĄDY PPOŻ
  • SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY 
  • PODSTAWOWE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE
  • SZKOLENIE OKRESOWE BHP KOSMETYCZEK, PRACOWNIKÓW SALONÓW KOSMETYCZNYCH I SPA

Szkolenia adresowane są do słuchaczy, którzy ukończyli naszą  szkołę Policealną SOP w Poznaniu.

Szkolenia są  podsumowaniem wiedzy zdobytej na kierunku BHP, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH jak również uzyskanie dodatkowych umiejętności w  ramach przeprowadzania szkoleń BHP  i ochrony przeciwpożarowej  i pierwszej pomocy.

Szkolenia  potwierdzone są wydanym Zaświadczeniem ukończenia  Szkolenia.

Zdobądź odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz zapewnij sobie zawsze aktualne informacje!

Dowiedz się więcej: 663 846 177     email: sznupelek@wp.pl