PROGRAM NAUCZANIA
 

Szkolny plan nauczania

Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych FORMA ZAOCZNA

Podbudowa: gimnazjum lub 8 – letnia szkoła podstawowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia,geografia

L.p.

Przedmiot nauczania

Liczba godzin

sem.
I

sem.
II

sem.
III

sem.
IV

sem.
V

sem.
VI

razem tyg.
w 3-let.
cyklu nauczania
1
Język polski
30
30
30
30
30
30

180

2
Język obcy
20
20
20
15
15
15

105

3
Historia

16

20

-

-

-

-

36

4
Wiedza o społeczeństwie
8
7
-
-
-
-
15
5
Matematyka
20
20
20
20
20
25
125
6
Fizyka i astronomia
10
10
-
-
-
-
20
7
Chemia
8
7
-
-
-
-
15
8
Biologia
10
8
35
40
40
10
143
9
Geografia
10
10
35
40
40
10
145
10
Podstawy przedsiębiorczości
10
10
-
-
-
-
20
11 Informatyka 10 10 -
-
-
-
20
12 Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający) - - 12 12 12 - 36
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
152 152 152
157
157
90
860

  
STUDIUM KOSMETYCZNE | polityka prywatności | created by bestgroup - strony internetowe
o szkole program nauczania warunki przyjęcia informacje dodatkowe kontakt