Program nauczania

 

Od roku szkolnego 2019/2020 liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Rok szkolny 2021/2022

Nowa podstawa programowa od 01 września 2019 roku dla 4 letniego LO

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestralny wymiar godzin w klasie

 

Razem w cztero-letnim okresie nauczania
 

I

 

II

 

III

 

IV

 

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

semestr

I

semestr

II

 

 

Zakres podstawowy
1. Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 + 8d 216 + 8
2. Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 + 8d 144 + 8
3. Historia 14 14 16 16 16 16 16 108
4. Wiedza o społeczeństwie 9 9 18
5. Podstawy przedsiębiorczości 9 9 18
6. Geografia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

7. Biologia 8 + 4r

12

8 + 4r

12

8 + 13r

21

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

8 + 14r

22

13r + 4d

17

56+90+4

150

8. Chemia 8 8 8 8 8 8 8 56
9. Fizyka 8 8 8 8 8 8 8 56
10. Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 +12d 172 + 12
11. Informatyka 9 9 18
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 16 54 56 54 180
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 296 284 289 229 1098
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  

36

 

36

Ogółem 1134

 

W roku szkolnym  2021/2022 prowadzona jest  klasa trzecia, dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do ukończenia cyklu kształcenia i realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Ramowy plan nauczania 3 letnie liceum rok szkolny 2021/2022

L.p. Przedmiot nauczania Liczba
godzin
sem.
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
razem
tyg.
w 3-let.
cyklu nauczania
1 Język polski 30 30 30 30 30 30 180
2 Język
obcy
20 20 20 15 15 15 105
3 Historia 16 20 36
4 Wiedza
o społeczeństwie
8 7 15
5 Matematyka 20 20 20 20 20 25 125
6 Fizyka
i astronomia
10 10 20
7 Chemia 8 7 15
8 Biologia 10 8 35 40 40 10 143
9 Geografia 10 10 35 40 40 10 145
10 Podstawy
przedsiębiorczości
10 10 20
11 Informatyka 10 10 20
12 Historia
i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)
12 12 12 36
RAZEM
GODZIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
152 152 152 157 157 90 860

w zakresie rozszerzonym: Geografia i Biologia

 

  • Konto bankowe Szkoły: Santander Bank Polska SA – numer konta:

    62 1090 1476 0000 0001 2949 7959