Rekrutacja / Warunki przyjęcia / Opłaty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Zaoczne:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  • podanie na rok szkolny 2021/2022 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły)  wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP 2021 2022
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

UWAGA:  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani do drugiej klasy LO

  • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej na podbudowie Gimnazjum.
  • podanie na rok szkolny 2021/2022 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły) wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP 2021 2022

Koszt nauki w roku szkolnym 2021/2022

wpisowe 50 zł (bezzwrotne)
czesne 80 zł / m-c przez 12 miesięcy

      • wskazana cena obejmuje wszystkie elementy edukacyjne, nie ma żadnych innych dodatkowych (ukrytych opłat),

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

tel./fax. 61 – 663-27-39  

e-mail: losop@interia.pl