Rekrutacja / Warunki przyjęcia

Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Rekrutacja do szkół jest ciągła.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Zaoczne:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • podanie na rok szkolny 2022/2023 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły)  DO POBRANIA : wniosek podanie -kwestionariusz LO SOP
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,

UWAGA:  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani do drugiej klasy LO

Szkoła Policealna:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • podanie na rok szkolny 2022/2023 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły)  
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • Dodatkowo Kandydat otrzyma, podczas zapisu, skierowanie na na podstawie, którego zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie .

Kontakt ze szkołą pod numerem -codziennie

 663 846 177

tel./fax. 61 – 663-27-39  

e-mail: losop@interia.pl