Rekrutacja / Warunki przyjęcia / Opłaty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Zaoczne:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  • podanie na rok szkolny 2020/2021 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły) wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

UWAGA:  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani do drugiej klasy LO

  • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej na podbudowie Gimnazjum.
  • podanie na rok szkolny 2020/2021 (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły) wniosek-podanie -kwestionariusz LO SOP

Koszt nauki w roku szkolnym 2020/2021

wpisowe 50 zł (bezzwrotne)
czesne 75 zł / m-c przez 12 miesięcy

      • wskazana cena obejmuje wszystkie elementy edukacyjne, nie ma żadnych innych dodatkowych (ukrytych opłat),

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

 

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

SEKRETARIAT SZKOŁY

ul. Bosa 9, 60-125 Poznań

tel./ fax 61 663 27 39, 663 846 177

e-mail: losop@interia.pl