Historia Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu

23 kwietnia 2021 roku obchodziło siódmą rocznicę powstania

Dnia 23 kwietnia 2014 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

                       Krajowy Rejestr Sądowy KRS odpis-aktualny-0000506756-STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU

W 2014 roku Panowie mgr Błażej CZAJKA, mgr Tadeusz NIEZBORAŁA i dr Zenon MROZIŃSKI jako ówcześni członkowie Stowarzyszenia,  musieli podjąć bardzo ważną decyzję, z uwagi na to, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z siedzibą w Warszawie podjęło, decyzję o likwidacji i rozwiązaniu Stowarzyszenia ze wszystkimi Oddziałami, na terenie całego kraju. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia skupionymi w poznańskim oddziale, podjęli decyzję o kontynuacji celów i założeń Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, które przyświecały im w działalności oddziału poznańskiego. Doszło do przemianowania Stowarzyszenia Oświatowców Polskich na STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU. Powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia na czele którego stanął  Prezes mgr Błażej CZAJKA. Pod koniec roku 2014 roku w wyniku rezygnacji I Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu mgr  Tadeusz NIEZBORAŁA. Na Wiceprezesa Zarządu powołano dr Zenona MROZIŃSKIEGO, na Członka Zarządu mgr inż. Danutę PRIMKE. Działania wspomnianych Prezesów Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia, przyczyniło się do przejęcia i pozostawienia pod strukturą organizacyjną Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu, dwóch szkół: Policealnego Studium Kosmetycznego utworzonego w 1989 roku, jak również Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego utworzonego od roku szkolnego 2006/2007.
Jak można zauważyć, cele którymi kierowało się i nadal kieruje Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu, już od pięciu lat w momencie przemianowania jak i obecnie były i są ważne oraz nadal pozostają aktualne. Są nimi: tworzenie warunków do zacieśniania więzi i wspólnoty zawodowej pracowników oraz działaczy oświaty i kultury, podejmowanie działań edukacyjnych i oświatowych, zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obrona praw, godności i interesów członków stowarzyszenia, współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie doskonalenia edukacji narodowej.
        Dnia 04 czerwca 2019 roku na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany mgr Paweł ANDRZEJEWSKI.
Panu Prezesowi mgr Tadeuszowi NIZEZBORALE dziękujemy za pięć lat pracy na tym stanowisku, a Panu mgr Pawłowi ANDRZEJEWSKIEMU nowemu Prezesowi Zarządu życzymy dużo cierpliwości i wytrwałości, na stanowisku Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
dla Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że:
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), i), j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
w Poznaniu ul. Bosa 9, tel: +48 663846177, adres e-mail: sznupelek@wp.pl Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4a. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
4b. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć grupowych (3 osoby i więcej) jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest podanie informacji: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, wzrost dla mediów. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni przez Administratora danych członkowie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu oraz Zarząd Stowarzyszenia
9. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o „zapomnieniu” zgodnie
z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU
                                                                                                    Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

                                                                                                          /~/ mgr Paweł Andrzejewski

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU  ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY